Privacy disclaimer

Sense of China BV, gevestigd aan de Middenbaan Noord 202, 3191 EL te Hoogvliet, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sense of China BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan onsverstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

Voor onze personeelsadministratie verwerken wij naast bovenvermelde gegevens ook het BSN nummer en
copy van het identiteitsbewijs. Gegevens van kinderen onder de 16 jaar zullen wij niet verwerken en
bewaren zonder ouderlijke goedkeuring. Gegevens die worden verstrekt via onze contact formulier op onze
website, is niet te controleren of hier sprake is van gebruik onder de 16 jaar. Wij raden ouders dan ook
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Sense of China BV verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Telefonische of online reserveringen
 • Vragen via de contact formulier op onze website
 • Invulkaarten bij (win) acties
 • Registratie voor onze Vip-Card spaarsysteem
 • Zakelijke dienstverlening

Sense of China BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van reserveringen voor uw restaurant bezoek
 • U te kunnen bereiken met het in ontvangst nemen van prijzen bij win-acties
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het kunnen uitvoeren van zakelijke diensten
 • Wettelijke verplichtingen door de wet voorgeschreven

Sense of China BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die moeten voldoen aan de belastingwetgeving
worden minimaal zeven jaren bewaard. Onze nieuwsbrieven zal u blijven ontvangen zolang u zich hiervoor
niet heeft uitgeschreven.

Uw persoonsgegevens zal strikt worden bewaard voor de uitoefening van onze diensten en zal nooit zonder
uw toestemming worden verstrekt aan derden tenzij wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiertoe kunt u
contact op nemen met ons via onderstaande contactgegevens.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij
onze privacy functionaris door een email te sturen naar info@senseofchina.nl. Mocht dit niet tot het
gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens:
Sense of China BV
Middenbaan Noord 202
3191 EL Hoogvliet
T. 010 438 35 88

Privacy functionaris:
W. Chen
info@senseofchina.nl